Vad visste jag om Sverige innan jag kommer hit?


 


Jag är oändligt stolt, glad och hedrad över att få stå här idag på Sveriges Nationaldag i Osby.
På vår nationaldag försökar jag ge uttryck för vad jag känner. Stora känslor kan vara svåra att precisera min Kärlek till Sverige.
Min kärlek till Sverige är precis likadant som min kärlek till Damaskus, min hemstad. Den äldsta stan i Världen. Syrien har varit det ssäkraste land i Världen innan kriget utbröt. Jag tänkte inte alls att jag ska fly nån dag till ett annat land. Ali Alabdallah, heter jag, journalist och författare kom från Syrien i november 2013.
Efter ett år av min vistelse i Sverige fick jag mitt första jobb i Sverige, Tack vara det svenska genöristet och öppenhet från dag ett av min vistelse i Sverige. Kan ni tänka er hur mycket kan vi vinna om vi öppnade våra dörrar till människor som kommer hit.
I början av min integrationsresa trodde jag att det skulle vara mycket svårt att hitta jobb här. Men så illa var det inte. Jag försökte förstå mig på den svenska arbetsmarknadens krav – och förstod snart att det var viktigt att fokusera på min svenska och på personliga kontakter. Det här blev mina nycklar till mitt första jobb i Sverige.

Mina erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden, tillsammans med mina nära kontakter med nyanlända, har inspirerat och motiverat mig till att skriva den första boken i Sverige, tror jag, som riktar sig direkt till dig som är nyanländ.  Det finns säkert hundratals böcker i Sverige som vänder sig till arbetssökande. Alla dessa böcker tipsar jobbsökare om hur man kan hitta ett jobb i Sverige. Men det saknas kunskaper kring nyanländas speciella utmaningar i ett nytt land. I den här boken tar jag hänsyn till dina tankar, funderingar, föreställningar, frågor och framför allt din kulturella bakgrund.
 
 
Ni vet att skaffa fler jobb är en central fråga för politikerna i dagsläget, men ni vet att söka ett nytt jobb som utrikesfödd eller som nyanländ är något helt annat än att söka jobb som infödd svensk. Nyanlända möter andra och fler utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. nyanländ ser på arbetsmarknaden utifrån de föreställningar, kulturella koder och förväntningar de har med sig från ditt hemland. Men trots att det finns stora svårigheter att hitta rätt i ett nytt land finns det också möjligheter.
 
Min kommande bok; nytt jobb i nytt land som riktar sig först och främst till de nyanlända invandare som söker jobb, även boken riktar sig till arbetsförmedlingen, kommuner och alla som jobbar med denna frågan inför att hjälpa dem nyanlända att komma in i det svenska arbetsmarknaden.
 
I den här boken berättar en lång rad nyanlända sina historier om hur de lyckades få ett jobb i Sverige på relativt kort tid. Och vad finns för skillnaden som finns på arbetsmarknadskultur mellan olika länder. Det är med den insikten författaren, som själv kom hit från Syrien 2013, har skrivit den här boken. Det är en mycket omfattande och pedagogisk bok. Det är den första boken som utgår från perspektivet nyanländ arbetssökande, och från nyanländas tankar och behov.  Den förmedlar konkreta tips och råd om hur det funkar i Sverige och utgår från de vardagliga frågor som man som nyanländ kan ställa sig:
 Hur söker jag jobb i Sverige? • Hur utvecklar jag min svenska? • Hur får jag svenska vänner och kontakter?
Boken kommer att släpps i augusti.
 Det som jag menar att vi tillsammans ska fokusera på lösningar, möjligheter som kan erbjudas till dessa människor istället att peka alltid och fastna på problem. Sverige är ett fantastiskt land, där finns möjligheter för alla. För de som vill göra och förverkliga sina drömmar.
I min vardag många frågar mig; Ali vad visste du om Sverige innan du kommer hit?
jag visste om Sverige är ett demokratiskt, mänskligt land och mycketkallt land. Snö är en meterhöjd!
Ja. Det är sant! Sverige är ett demokratiskt land, men det är jättevarmt land med sina kärleksfulla medborgare. Ett varmt land med sin svenska generositet som har gjort att jag kunde skapa ett liv i flyktingförläggning i Glava i Värmland där jag hamnade. Där fick jag många vänner som bjöd mig hos dem hemma. Där lärde mig det svenska språket, lärde känna det svenska traditioner, högtider eftersom jag fick möjlighet att följa dem.
 
Att komma till Sverige innebär att du gör en ny resa som kallas integration. Men samtidigt, att integrera oss, betyder inte att avskaffa den kulturella identitet som vi bär. Men det betyder en förening av kulturer, seder och traditioner i det svenska samhället, vilket bidrar till en färgglad mosaik.
Integrationen för mig är ömsesidig process. För oss som ny svenskar betyder språket, jobb och delaktighet. Men att nå integrationen krävs av dig att vara nyfiken, flexibel, tolerant, ödmjuk, respektfull och modig. Och integrationen för den andra sidan betyder öppenhet, modighet och respekt. Många som jag känner till vill lära sig språket, hitta praktik och skaffa jobb. De har ett hopp att näringsliv ska ha tillit och förtroende på sina kompetenser. De önskar av näringsliv att våga öppna sina dörrar till dem. Javisst tiden kostar så mycket för näringsliv åt att ha en ny svensk i sin verksamhet.
Lita på mig ingen av oss är intresserad av att leva på bidrag! I Syrien man jobbar ett eller två jobb samtidigt. Den syriska befolkning tillhör mest medelklass som satsar på utbildning. Det syriska välfärdsystem har gett oss möjlighet till grattis utbildning till universitet och grattis sjukvård. Så dessa kompetenser som kommer hit är ambitiösa och vill gärna arbete som de har gjort i sitt hemland.
Ingen är intresserad av att sitta hemma och må dåligt av arbetslöshet och utanförskapet. arbete är det störste värde i människoliv.  I denna sammanhang undrar jag är det verkligen flyktingkatastrof för Sverige och Europa att ta emot tusentals syriske läkare, lärare, apotekare, författare, musiker, konstnären, eller är det katastrof för Syrien som förlorade sina kompetenta medborgare.
Det som gör ont i våra hjärtor är att Syrien som välutvecklat land, har tagit emot många flyktingar från andra länder, från palestinier, irakier, Libanon. Men vad har hänt att många arabiska länder inte vill ta emot oss i dagsläget. Därför vi är enormt tacksamma till Sverige.
 
I min vardag får jag massor av frågor om Syrien, liksom har ni dagis i Syrien? Har ni snö i Syrien? Jag visst vi har ! svarar jag.  Det som jag vill betona är att Mötesplats och delaktighet är enormt viktigt för alla. Där kan man förstå varandra, respektera varandra, lär oss av varandra. Och få med oss en äkta bild om världen, borta från högkraftiga röstar som försöker sprida en skrämd och falsk bild om den andra kulturen. Mötesplats är den enda sätt att minska rädsla hos som människor, minska missförståelse och öka respekt till varandra.
Rädslan och utanförskap kan växa utan mötesplats, om man sitter bakom det digitala skärm och läsa och lyssna på de högarkarfterna som sprider flaska nyheter som passerad på hat och okunskap.
Nationalism som växer i Europa oroar mig, och den svarta orättvisa bilden om mitt hemland, Syrien oroar mig också. Och här undrar jag varför lär vi inte oss av den andra världskriget, även utan varför vi lär inte oss av det närvarande tiden, av det syriska kriget där diktatur, för mig, liknar i ett stort sätt, nationalism och rasismen. Europa har kämpat i många år för demokrati som Syrien kämpar just nu mot dekaturen, Så låt oss bevara vår demokrati.
Vi är människor, vi liknar varandra på ett många sätt, oavsett hudfärg och etnicitet. Men det finns också många olikheter som passerad på kultur och vadderingar. Men glöm inte att vi som människor har anpassningsförmåga och möjlighet efter de nya förutsättningar och omständigheter.
”Jag” i Syrien är helt annat än ”jag” i Sverige. Det är en stor förändring som har hänt i min livsstil, beteende och tankar när jag kom till Sverige. Idag äter jag fisk åtminstone en gång i veckan, tar trappor istället av hissen, för hälsa skull, fikar så mycket, Pratar så mycket på vädret och sugen på att ha semester varje år. Alltså jag känner mig att jag smittad av det svenska beteende och livsstilen. Vi som människor kan anppasa oss och lär oss, men tiden är viktig. Så bedöm inte nysvenskar eller asylsökande av den första perioden av sina migrationsproccenen, där händer mycket kulturkrock och missförståelse. Och det är självklarhet. Allt tar tid. Tiden är avgörande.
 
 
Mitt tips till dig som ny medborgare är att vara en svensk, innebär inte alls att du skaffar ett medborgarskap, utan det handlar om att bidra på ett positiv sätt i samhället genom ditt jobb, delaktighet och språk. Att vara en svensk medborgare handlar det om att din respekt, toleransen och kärlek till ditt nya land. Att vara mån över att Sverige ska vara ett tryggt land för alla.

Vi kommer att kämpa för ett Sverige där det som förenar oss är vår kärlek till ett fantastiskt land där alla får plats.

Jag önskar er en fortsatt fin Nationaldag, och en varm och skön sommar.

 Ur högtidstal inför Osby medborgare i Sveriges national dag 2018
Ali Alabdallah
Syrisk journalist och författare

 
Bild: Lars persson
Bild: Lars persson

Kommentera gärna: